Filtr eSpring na úpravu pitné vody je certifikován přední certifikační autoritou NSF. NSF International je nezávislá, nezisková a nevládní veřejná organizace pro ochranu zdraví a bezpečnost. Vytvořila více než 72 amerických státních norem ANSI. Je také největší nezávislou notifikovanou osobou a laboratoří testující a certifikující domácí systémy na úpravu pitné vody.

Podívejte se na seznam kontaminantů, jejichž výskyt byl průkazně snížen při použití našeho filtračního zařízení. V tabulce naleznete konkrétní kontaminanty i popis jejich negativních účinků na vaše zdraví.

Certifikáty produktu

  • NSF/ANSI Standard 42
  • NSF/ANSI Standard 53
  • NSF/ANSI Standard 55
  • NSF/ANSI Standard 401

Tyto certifikace stvrzují, že produkt

  • účinně redukuje vodní kontaminanty,
  • nepřidává do vody žádné škodliviny,
  • odolává výkyvům tlaku v potrubí,
  • je vyroben ze zdravotně nezávadných materiálů,
  • průvodní a reklamní materiály obsahují pravdivá tvrzení,
  • výrobní proces je konzistentní a podléhá každoroční kontrole.