Otázky k tématu AKTIVNÍ UHLÍKOVÝ FILTR

V čem spočívá filtrace lisovaným aktivním uhlíkovým blokem?

Pojem „aktivní“ znamená, že materiál, že kterého byl filtr vyroben, byl vysokým žárem upraven tak, aby vznikl mikroporézní materiál. „Lisovaný“ znamená, že tyto uhlíkové částice byly opracovány do specifické patentované velikosti a slisovány do bloku aktivního uhlíku. Tak je zajištěna nejvyšší možná míra optimalizace poměru mikropórů a makropórů pro dosažení maximální účinnosti filtrace. Je to speciální patentovaná technologie, která zvyšuje pórovitost a celkovou filtrační plochu filtru.

Odstraní uhlíkový filtr všechny kontaminanty?

Aktivovaný uhlík se snadno váže na ostatní organické sloučeniny a tím dochází k účinné adsorpci organických kontaminantů, jako jsou například herbicidy a pesticidy. Dále účinně zabraňuje prostupu anorganických látek, jako jsou železo, dusičnany, sůl nebo těžké kovy jako chrom, kadmium a rtuť. Patentovaná technologie aktivního uhlíkového filtru odstraní více než 95 % organických a anorganických kontaminantů.

Jak je tedy možné, že uhlíkový filtr nezachytí také minerály?

Uhlík v aktivním uhlíkovém filtru tvoří vazby s organickými sloučeninami na bázi uhlíku. Minerály neobsahují uhlíkovou bázi, proto je na sebe uhlíkový filtr nenaváže a voda zůstane zdravě mineralizovaná.

Je zařízení schopno odstranit z vody dusičnany?

Z důvodů výše uvedených toho zařízení schopno není.

Jak je tedy možné, že zařízení odstraní chlor, který také nemá uhlíkovou bázi?

Chlór tvoří výjimku. Reaguje totiž s povrchem uhlíkového filtru eSpring a změní se na chlorid. Chlor je tedy eliminován a zmizí také jeho charakteristický zápach a chuť. Chloridy se v přírodě běžně vyskytují. Navíc množství vzniklého chloridu ve filtrované vodě je bezvýznamné.

Mohou se v uhlíkovém filtru množit bakterie?

Pokud jsou bakterie přítomné ve vodě, která do filtru přichází, mohou v době nečinnosti zařízení na něm přetrvávat. To platí pro všechny uhlíkové filtry na trhu. Proto filtr eSpring na úpravu pitné vody disponuje UV lampou, která zahubí ve vodě přítomné bakterie a viry.

Prý keramické filtry také dokáží odstranit bakterie. Je to pravda?

Některé keramické filtry nejspíš dokáží krátkodobě odstranit některé druhy bakterií. Tato filtrační schopnost ovšem významnou měrou klesá spolu s délkou používání. Pokud vám obchodník poskytne toto tvrzení, zkuste se ho zeptat na zdokumentované a ověřené laboratorní výsledky testů v průběhu životnosti keramického filtru a na jeho konci.

Z čeho je vyrobena netkaná textilie předřazeného filtru?

Na rozdíl od tkaniny je netkaná textilie vyrobena jako jediná vrstva. Pro filtr na vodu eSpring byla použita netkaná textilie z polypropylenu, což je chemicky inertní materiál. To znamená, že nebude chemicky reagovat a nerozloží se během životnosti filtru.

Stalo se mi, že po instalaci nového filtru byly ve vodě černé částečky. Je to v pořádku?

Ano. Tyto malé částečky jsou pouze neškodný uhlíkový prach, který je důsledkem výrobního procesu. Stačí po nové instalaci nechat pár minut vodu odtékat. Navíc se tímto postupem nový filtr důkladně provlhčí a zvýší se jeho adsorpční schopnost.

Mění filtr eSpring na úpravu pitné vody PH vody?

Ano, ovšem jen z počátku. Aktivační proces spouští alkalizaci povrchu filtru. Takto upravená voda má potom PH v rozsahu 9-10. To je stále v normě pro pitnou vodu. Po přibližně 58 profiltrovaných litrech klesá PH vody na 8,5. Po 190 litrech je PH vody mezi 7 a 8, což jsou hodnoty téměř totožné jako u vody, která neprošla aktivní uhlíkovou filtrací.

Má upravená voda obsahuje bílé částečky, které se předtím v neupravené vodě nevyskytovaly. Co se stalo?

Primární příčina výskytu bílých částeček je tvrdost vody. Upravená voda může mít mírně vyšší PH než neupravená voda. Převážně na začátku životnosti filtru. Tyto částečky mohou být molekuly vápníku a hořčíku, které se po filtraci vysrážely. Není třeba se tohoto jevu obávat. Správně mineralizovaná voda je zdraví prospěšná.

Proč se vápníkové a hořčíkové usazeniny objevují častěji při vaření vyčištěné vody, než když jsme k vaření používali nefiltrovanou vodu?

Obecně se minerály obsažené ve vodě srážejí více při zvyšování její teploty. Tedy i při vaření. Zvýšení PH vody také přispívá ke zvýšené srážlivosti ve vodě rozpuštěného vápníku a hořčíku. Proto se může stát, že při vaření filtrované vody zaznamenáte více viditelných usazenin minerálů, než kolik jich bylo doposud při vaření s nefiltrovanou vodou. Také mráz může působit na srážlivost minerálů. Můžete si všimnout bílých částeček v kostkách ledu vyrobených z filtrované vody. Tento jev nepředstavuje žádné zdravotní riziko. Mineralizovaná voda je zdraví prospěšná.

Při použití filtrované vody se mi tvoří na kávě a čaji povrchový film. Čím to je způsobeno?

Tento fenomén byl prostudován a testován. Bylo vysledováno, že je způsoben reakcí vápníku a přírodních látek obsažených v kávě a čaji. Vyskytuje se pouze u filtrace tvrdé vody s vysokým obsahem vápníku.

Je to rok od poslední výměny filtru a průtok vody se nesnížil. Musím i tak vyměnit filtr za nový?

Intenzita průtoku indikuje stupeň zanesení filtru fyzikálními částicemi. Pokud máte velmi měkkou vodu, nemusí být filtr ani u konce životnosti zanesen pevnými částicemi a průtok se nesníží. Životnost filtru eSpring je však založena také na schopnosti adsorpce nebezpečných chemických látek. Po uplynutí doby životnosti filtru nemůžeme zaručit zachování této schopnosti v plné míře. Tyto chemické nečistoty jsou často bez chuti a bez zápachu. Jediným způsobem, jak se ujistit, že bude filtrace zachována na nejvyšší možné úrovni, je vyměnit filtr po uplynutí garantované délky životnosti dle doporučení výrobce. Na nutnost výměny vás upozorní systémová indikace na monitoru filtru eSpring.

Pokud filtr na vodu eSpring využívá jen jedna osoba, je možnost prodloužit dobu výměny filtru?

Ne. Pro zachování garantovaných výsledků filtrace vody musí být uhlíkový filtr měněn dle pokynů výrobce každý rok. Výzkum prokázal, že póry aktivního uhlíkového filtru časem podléhají degradaci. Aby bylo garantováno zachycení i těch nejmenších částeček, jako jsou například trihalogenmethany, musí být filtr po roce vyměněn.

Může se stát, že se jeden konec filtru zanese nečistotami rychleji, než opačný konec?

Ne. To se u filtru na vodu eSpring stát nemůže. Náš filtrační systém je navržen sofistikovaně tak, aby voda dovnitř filtru proudila radiálně po celé jeho délce. To zaručí rovnoměrné rozptýlení nečistot po celém filtru a nevyšší možnou funkčnost po celou dobu životnosti filtru.

Jak mám zlikvidovat použitý uhlíkový filtr?

Adsorbované kontaminanty jsou pevně chemicky navázány na uhlík a neuvolní se tak do životního prostředí. Filtr můžete zlikvidovat jako běžný odpad. UV lampa by měla být zlikvidována v souladu s místními předpisy podobně jako například zářivka.

Otázky k tématu UV LAMPA

Co je ultrafialové světlo? Nezmění to nějak mou vodu?

Bylo dokázáno, že ultrafialové světlo ve filtru eSpring na úpravu pitné vody je naprosto bezpečné pro použití v domácnosti. Ultrafialové světlo je forma sálavé energie. Jeho použití v zařízení nepředstavuje žádné bezpečnostní riziko. Díky patentovanému systému bezdrátového napájení se aktivuje pouze při průchodu filtrované vody. Vodu nijak nemění. Pouze eliminuje případné bakterie a viry.

Je ultrafialové světlo běžně používáno k úpravě vody?

Ano. Poprvé bylo UV záření užito k úpravě vody již v roce 1919. Jeho účinky jsou tedy ověřené mnoha lety používání. Úprava vody pomocí ultrafialového světla je uznávanou a bezpečnou metodou pro odstranění nežádoucích kontaminantů bez užití chemických prostředků.

Může voda náhodně vniknout do UV lampy a poškodit ji?

Ne, to se nemůže stát. UV lampa je kompletně izolovaná od vodního průtoku.

Je vložka filtru použitá ve filtru eSpring na úpravu pitné vody originálně navržená pro vaše zařízení?

Ano. Vložka filtru včetně uhlíkového filtru a UV lampy byla navržena a vyvinuta exkluzivně pro naše zařízení. Technologie její výroby má 14 unikátních amerických patentů.

Otázky k tématu INSTALACE A POUŽITÍ

Snižuje instalace filtru eSpring na úpravu pitné vody průtok vody z vodovodu?

Po instalaci zařízení zůstane průtok nefiltrované vody beze změny. Filtrovaná voda bude proudit maximální rychlostí 3,4 l za minutu. Děje se tak proto, aby byl zajištěn správný průtok vody přes uhlíkový filtr a aby došlo k dostatečnému ozáření UV lampou.

Existuje přímý vztah mezi přívodním tlakem vody a výsledným průtokem?

Ano, existuje. Nízký tlak má za následek nižší průtok. Přestože je možné, že filtrace pod nižším přívodním tlakem bude účinnější, výsledky ve výsledné čistotě vody nebudou signifikantní.

Proč je vhodné nechat odtékat filtrovanou dobu po dobu zhruba jednu minutu po delší nečinnosti zařízení?

V případě, že byl filtr na vodu eSpring po delší dobu v nečinnosti, mohlo dojít k rozmnožení bakterií ve výstupní hadičce a přepínači. Odtok vody zaručí proplach hadičky a přepínače čistou ošetřenou vodou. Ostatně nechat vodu trochu odtéci se doporučuje také při odběru vody z klasického vodovodního řádu bez použití dodatečného filtračního systému.

Je pro účinnost zařízení směrodatné, zda je umístěno na stěně, na kuchyňské lince nebo pod linkou?

Je důležité, aby byl filtr na vodu eSpring instalován ve vzpřímené poloze. Umístění nehraje roli. Dodržujte pečlivě pokyny k instalaci.

Může napojení na horkou vodu zařízení poničit?

Není pravděpodobné, že by protékající horká voda filtr eSpring poničila. Zařízení je však koncipováno na úpravu studené vody. Také z toho důvodu, že aktivní uhlíkový filtr zaručuje optimální filtraci při průměrné teplotě vody kolem 25 °C. Vyšší teploty by mohly narušit adsorpční vlastnosti filtru.

Mohou nastat nepředvídatelné události, ve kterých není použití systému eSpring doporučováno?

Ano. V případě výpadku elektrické energie, v případě nařízení o nutnosti pitnou vodu z vodovodu před požitím převařit nebo v případě, že tato voda byla označena jako „nepitná“. V případě pochybností se informujte na místní hygienické stanici.

Zkracuje se životnost filtru při úpravě extrémně tvrdé vody?

I při úpravě velmi tvrdé vody by měl filtr vydržet garantovaný jeden rok provozu nebo cyklus 5000 přefiltrovaných litrů vody. V situaci, kdy by byl opravdu velmi přetěžován extrémně tvrdou vodu, je možné, že bude životnost zkrácena.

Co mám dělat, když systém nelze nainstalovat na můj stávající vodovodní kohoutek?

Systém eSpring na úpravu pitné vody je navržen tak, aby byl vysoce kompatibilní s různými možnými typy vodovodních kohoutků. Pokud vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje možnost upevnění na stávající vodovodní kohoutek, můžete instalovat přídavný kohoutek, který je určen přímo pro tento systém.

Může být upravená voda skladována?

Ano. Skladujte ji pevně uzavřenou ve sterilní nádobě, abyste zabránili druhotné kontaminaci. Takto skladovat filtrovanou vodu můžete až po dobu jednoho týdne.

Otázky k tématu SROVNÁNÍ S KONKURENCÍ

Jak obstojí systém e-Spring na úpravu pitné vody ve srovnání s konkurencí?

Náš dodavatel si zakládá na tom, že při prezentaci produktu nepoškozuje ostatní výrobce. A my si jeho přístupu velmi vážíme. Proto prosím sami posuďte výhody produktu a u konkurenčních výrobků pokládejte následující otázky:

  1. Které konkrétní látky je jejich výrobek schopen odfiltrovat?
  2. Má tento produkt certifikace prokazující laboratorní zkoušky pro každý z deklarovaných kontaminantů?
  3. Byla provedena nezávislá kontrola výsledků těchto testů?
  4. Pokud má konkurenční produkt certifikaci NSF, ověřte si konkrétní normy, dle kterých byl testován.
  5. Jestli konkurenční výrobce testuje pouze na začátku životnosti filtru, mějte prosím na paměti, že hodnoty na konci životnosti mohou být diametrálně odlišné.

Co je ozonová filtrace vody? A je opravdu tak účinná?

Ozon je unikátní forma kyslíku používaná k ničení bakterií a virů. Je však velmi obtížné udržet deklarovanou efektivnost této filtrace. Obecně není příliš účinná proti dalším organickým a anorganickým kontaminantům.

Mohou být uhlíkové filtry proplachovány formou proplachu zpětným proudem vody?

Ačkoliv to někteří výrobci u svých filtrů doporučují, ve skutečnosti může tato metoda životnost filtru spíše zkrátit. Vysvětlíme vám proč.

  1. Při filtraci dochází k zanesení ve vrstvách. Nejdříve se tyto vrstvy tvoří na povrchu filtru a postupně prostupují dovnitř. Když dosáhnou k jádru filtru, musí být filtr vyměněn.
  2. Zpětný proud vody by mohl utvořit vrstvu kontaminantů u jádra filtru.
  3. Ve chvíli, kdy by byl spuštěn opět normální provoz, kontaminanty z jádra by se mohly uvolnit do filtrované vody.