Existují různé způsoby filtrace vody. Některé si poradí s kontaminanty vody lépe, některé hůře. Také náročnost obsluhy a finanční náročnost provozu je rozdílná. Chápeme, že může být těžké se zorientovat v takové spoustě možností. Proto jsme pro vás v následující tabulce přehledně shrnuli výhody jednotlivých typů filtrace vody.

Uhlíkový filtr 1)
Keramický filtr 2)
Reverzní osmóza 3)
UV lampa 4)
eSpring 5)
Zachování mineralizace vody
v
v
x
v
v
Odstranění zbytků léčiv a dalších chemikálií
x
x
x
o
v
Odstranění bakterií a virů
x
o
x
v
v
Nenavýšení spotřeby vody
v
o
x
v
v
Nízká spotřeba elektřiny
v
v
x
x
v
Designové řešení
x
x
x
x
v
Jednoduchá obsluha
v
o
x
x
v
Účinnost
(Graficky tak 75 %)
(Graficky tak 75 %)
(Graficky tak 90 %)
(Graficky tak 65 %)
(Graficky tak 95 %)

Legenda

x – nesplňuje
o – částečně splňuje
v – splňuje

1) Aktivní uhlíková filtrace

Samotná uhlíková filtrace slouží k úpravě vody z vodovodního řádu a studní pro odstranění organických chemikálií. Aktivní uhlí se vyznačuje určitou mírou adsorpce. Adsorpce je schopnost uhlíku vytvářet vazby s organickými sloučeninami a tím zabránit jejich průniku do pitné vody. Dle stupně pórovitosti a dle kvality filtru je dosaženo určitého stupně filtrace vody.

2) Keramická filtrace

Filtrace keramickým filtrem spočívá v použití filtru s keramickou vložkou. Účinnost filtrace je závislá na druhu, kvalitě a poréznosti použitého materiálu. Póry bývají dostatečně drobné na to, aby zachytily mechanické nečistoty a některé bakterie. Viry ovšem zachytit nedokážou. Navíc se keramické filtry rychle zanášejí a bakterie v nich přežívají. Mohou se tak stát naopak druhotným kontaminantem pitné vody.

3) Reverzní osmóza

Úprava vody reverzní osmózou poskytuje filtraci některých chemických látek. A také změkčení tvrdé vody. Změkčená voda může být vhodná pro domácí spotřebiče. Není to však zdravá voda. Demineralizovaná voda může být původcem hyponatrémie, což je nebezpečný život ohrožující stav rozvratu vnitřního prostředí organismu. Proto bývá v některých systémech s reverzní osmózou voda zpětně mineralizována. Velkou nevýhodou reverzní osmózy je také významné navýšení spotřeby vody pro samotný provoz.

4) UV filtrace

Ultrafialová lampa ničí v pitné vodě choroboplodné zárodky. Účinně odbourá bakterie, viry, plísně, kvasinky, řasy a dokonce i zbytky léčiv. Jejím působením ovšem neodstraníte nečistoty, anorganické látky ani nebezpečné jedy a kovy. Běžně používané UV lampy bývají navíc náročné na obsluhu a spotřebovávají poměrně vysoké množství elektrické energie. Použití pro domácí úpravu pitné vody tudíž není běžné. Spíše se používá pro filtraci vody v bazénech.

5) Komplexní systém filtrace

Komplexní filtrace eSpring spojující aktivní uhlíkovou filtraci a vyspělou technologii UV lampy s elektronickým řízením. Toto patentované propojení moderních technologií je výsledkem více než 20 let odborného výzkumu a vývoje. Garantuje více než 95% celkovou úspěšnost v odstranění choroboplodných zárodků, jedů, těžkých kovů, zbytků hormonů a léčiv a dalších více než 140 druhů kontaminantů. Zdraví prospěšné minerály jsou přitom ve filtrované vodě zachovány.