Voda je ve své nejčistší podstatě životadárná tekutina s množstvím blahodárných rozpuštěných minerálů, které potřebujeme ke správné funkci našich orgánů. Její ideální stav ovšem v přírodě už často nenajdeme. Vodní zdroje jsou znečištěny odpadními produkty domácností, průmyslové výroby a průmyslového zemědělství. Proto je třeba vodu vyčistit, než ji můžeme zužitkovat k přímé spotřebě. Voda tak putuje do čističky odpadních vod. Z té potom do čističky pitné vody. Tam se zbaví téměř všech choroboplodných zárodků a většiny mechanických nečistot.

Se zbytky léčiv, hormonů a pesticidů si ovšem technologie používaná v čističkách už zcela neporadí. Z čističky dále voda putuje vodovodním řádem, kde může dojít k sekundárnímu znečištění. Navíc vinou přidaného chloru dochází k vytváření druhotných produktů desinfekce. Tyto látky zvané trihalogenmethany mají široké spektrum negativních účinků na zdraví a většina z nich má prokázaný karcinogenní efekt. Poslední dobou je hodně diskutováno téma mikroplastů. Mikroplasty byly nalezeny v kohoutkové vodě po celém světě v 83 % odebraných vzorků. Studie Akademie věd hovoří o tom, že stávající úpravny vody v České republice jsou schopny odstranit pouze 70-83 % plastových mikročástic. Zbylých až 30 % mikroplastů uniká do vodovodního řádu a putuje k lidem do domácností.