Nemáme se přece čeho bát, moderní doba nabízí účinné velké čističky a do kohoutku nám tak teče zdravotně nezávadná voda. Mýtus! A nejde přitom o žádné konspirační teorie, ale o ověřená fakta. Nejhorší kontaminanty vody jsou ty, které pouhým okem nespatříme. Vidíme vodu zbavenou hrubých nečistot. A myslíme si, že je tím zaručena její nezávadnost a čistota. To je však velký omyl. Vlivem lidské činnosti se do vodovodního řádu dostávají látky se širokým spektrem nežádoucích účinků. Posviťme si například na zbytky hormonů a léčiv.

Hormony pro každého…

Spousta žen užívá hormonální antikoncepci. Její metabolity se potom dostávají odpadními vodami zpět do koloběhu pitné vody. Do vody se tímto způsobem dostává velká dávka estrogenů, což jsou ženské pohlavní hormony. Hormony obecně jsou tělu přirozené látky, které v tělech všech živočichů i rostlin řídí v podstatě veškeré chemické pochody. Hormonální rovnováha v těle je podkladem pro jeho správné a bezchybné fungování. Jakékoliv umělé narušení může způsobit rozvrat vnitřního prostředí a nesprávnou funkci tělních systémů. Látky, které narušují hormonální rovnováhu, se nazývají hormonální disruptory. Metabolity hormonální antikoncepce jsou významným hormonálním disruptorem. Byly provedeny a zdokumentovány vědecké výzkumy zabývající se vlivem estrogenů na vodní živočichy. Konkrétně u ryb je prokázán negativní vliv na rozmnožovací cyklus. U samiček nedochází k dozrávání vajíček a samečci podléhají feminizaci.

Estrogeny nejsou čističkami beze zbytku zachyceny a prochází jimi dále do oběhu pitné vody. Některé částice estrogenu jsou zachyceny bakteriemi v čističce vody, jsou částečně rozloženy a výsledné produkty mohou být ve svých důsledcích ještě škodlivější než původní estrogen. Část hormonu zůstane v kalu. Ten se používá v zemědělství jako hnojivo. Tak se hormony mohou dostat do potravního řetězce a kruh se uzavírá.

Je libo prášek?

Hormony však nejsou jediná rezidua, která se dostávají do pitné vody. Významným kontaminantem jsou také zbytky antibiotik. Konkrétně sulfonamidy se do vod dostávají převážně vinou preventivního podávání antibiotik v zemědělských velkochovech drůbeže a dobytka. Část se také vinou nadužívání antibiotik běžnou populací dostává do vodovodního řádu díky odpadním vodám. Antibiotika se rozkládají UV zářením. Filtrační systém, který spojuje aktivní uhlíkovou filtraci a ultrafialové světlo tedy svou UV lampou kromě choroboplodných zárodků zbaví vodu také zbytků antibiotik.